메인배너이미지1
메인배너이미지3
메인배너이미지2

$

Số lượng giao dịch 24H

Số tiền giao dịch 24H

$

Số lượng giao dịch 24H

Số tiền giao dịch 24H

$

Số lượng giao dịch 24H

Số tiền giao dịch 24H

$

Số lượng giao dịch 24H

Số tiền giao dịch 24H

$

Số lượng giao dịch 24H

Số tiền giao dịch 24H

$

Số lượng giao dịch 24H

Số tiền giao dịch 24H

$

Số lượng giao dịch 24H

Số tiền giao dịch 24H

$

Số lượng giao dịch 24H

Số tiền giao dịch 24H

$

Số lượng giao dịch 24H

Số tiền giao dịch 24H

$

Số lượng giao dịch 24H

Số tiền giao dịch 24H

VỀ COVEST PRO

Giao dịch Binance Broker

Đáp ứng nhu cầu người dùng, đưa ra giải pháp giao dịch trên Binance
Sử dụng ví Binance, tính thanh khoản và độ sâu thị trường của Binance.

Sao chép giao dịch & Giải đấu đầu tư

Theo dõi giao dịch của các nhà giao dịch hàng đầu

Dựa trên định lượng A.I. & chiến lược sao chép giao dịch

Giải đấu đầu tư thời gian thực

Nhiều loại hình đầu tư đa dạng

Thông tin đầu tư tiền mã hóa quốc tế

Thông tin đầu tư của Binance

Dự đoán thị trường dựa trên phân tích kỹ thuật

Cung cấp hệ thống giao dịch
trên di động nhanh chóng
và mạnh mẽ

Giao dịch nhanh chóng mọi lúc mọi nơi thông qua COVEST mobile